Activități inovative proiectate și derulate în cadrul unei teme de cercetare ISE de către un grup de profesori tineri și dedicați care predau discipline din aria curriculară Limbă și comunicare.